Bezpieczeństwo pracy i szkolenia bhp

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Od stanu bezpieczeństwa pracy zależy prawidłowe funkcjonowanie całego zakładu pracy. Obecnie spora część pracodawców nie posiada należytej wiedzy w tym zakresie i stan BHP w zakładzie pracy jest bardzo często ignorowany lub pomijany. Jednym z pierwszych podstawowych obowiązków pracodawców jest zapewnienie właściwego cyklu szkoleń dla pracowników z zakresu BHP. Podczas szkoleń BHP pracownik jest zapoznawany z obowiązującymi przepisami, instrukcjami postępowania na stanowisku pracy, zagrożeniami w zakładzie oraz w sytuacjach możliwych do wystąpienia np. pożar. Dzięki tym właśnie działaniom - środkom profilaktycznym - możemy prawidłowo funkcjonować, gdyż przeszkolony pracownik dokładnie wie jak należy postępować, a czego należy się wystrzegać. WAŻNE : Szkolenia BHP zawsze należy przeprowadzać w ramach godzin pracy i na koszt zakładu pracy.

 

Zakres szkoleń

Przy przyjęciu do pracy :
- Szkolenia wstępne
szkolenie wstępne ogólne
instruktaż stanowiskowy
Zgodnie z harmonogramem szkoleń :
- Szkolenia okresowe